Coöperatieve vennootschap

Samen werkt!

Cvba staat voor coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Coöperatief ondernemen kan je als volgt definiëren: “… Een autonome organisatie van personen die zich vrijwillig verenigen om hun gemeenschappelijke economische, sociale en culturele behoeften en ambities te behartigen door middel van een onderneming waarvan ze samen eigenaar zijn en die ze democratisch controleren…”
M.a.w. samen staan we sterker

Wil je hier meer over weten, neem dan ook een kijkje op de website van Coopburo: Wat is coöperatief ondernemen?