Missie en visie

Missie

Samen voor zorg op maat.

 

Visie/toekomstbeeld:

Door de evolutie in de gezondheidszorg wordt enerzijds de verblijfsduur in een ziekenhuis steeds korter en anderzijds de opname in een woonzorgcentrum vaak uitgesteld. Verder verwachten we een wijziging van het wettelijk kader waarin de patiënt als autonome actor centraal gesteld zal worden en waarbij meer aangestuurd zal worden op inter- en multidisciplinariteit binnen de eerstelijnsgezondheidszorg.

Door een persoonlijke en gespecialiseerde zorg aan huis aan te bieden, 7 dagen op 7, 24 uur op 24, wil thuisverpleging Meerdael hierop een antwoord bieden.

Dit willen we realiseren door:

  • flexibel, op gelijke basis en met zorg samen te werken in een coöperatie van verpleegkundigen.
  • een verdere specialisatie binnen het team in de verschillende soorten zorg.

Toekomstgericht denken wil zeggen "denken aan opleiding". Niet alleen kunnen onze verpleegkundigen intern opleidingen volgen, wij fungeren ook als praktijkgericht opleidingscentrum voor toekomstige verpleegkundigen.

Verpleegtechnische zorgen is onze specialisatie. Al onze verpleegkundigen zijn palliatief geschoold. Techniciteit schrikt ons niet af, maar is een uitdaging.

  • zorgkundigen te integreren binnen de coöperatie om het werk optimaal te verdelen.
  • in te zetten op een betere samenwerking met andere disciplines en de omgeving van de patiënt. Door samenwerking met andere diensten willen we aanvullende hulpmiddelen voorzien (bv. maaltijdbedeling, personenalarm, ...) om uw verblijf thuis te optimaliseren.

Wij staan open voor innovatieve partnerships met andere zorgverstrekkers (bv. sociale huizen, assistentiewoningen, multidisciplinaire praktijken, ziekenhuizen, ...) en willen op deze manier toekomstgericht denken.

 

Samengevat: een kwalitatief hoogstaande zorg door een coöperatief team.

Klein in dagelijkse werking, groot in structuur!